Gevels behouden, renoveren en restaureren

Het BRC Bouw stelt een interactief technisch parcours Renovatie van oude gebouwen met focus op het thema Brusselse gevelrenovatie voor.  Dit parcours gaat door in oktober en november 2020.

Het Brussels Gewest staat vol met oude gevels in wisselende staat van bewaring en renovatie. Hoe meer professionals er opgeleid zijn met aandacht voor de eigenheden van oude gevels, hoe kwaliteitsvoller de gevelrenovaties zullen zijn. Maar hoe begin je praktisch en met oog voor duurzaamheid aan een plan van aanpak voor zo’n renovatie?

Wil u het renoveren van oude gevels integreren in uw beroepspraktijk en/of bent u actief in de bouw, de woonsector of een ander vakgebied dat aansluit bij het gebouwenpatrimonium, dan zou deze opleiding wel eens iets voor u kunnen zijn.

Lesdag 01 – 1 oktober

De eerste lesdag van het parcours legt de basis voor de renovatie van oude gebouwen en staat stil bij de uitdagingen. De verschillende typologieën en pathologieën van gevels zullen worden uiteengezet om de doelstelling van een renovatieproject duidelijk te kennen.

Lesdag 02 – 15 oktober

De Brusselse gevels begrijpen om ze beter te renoveren. Gezondheidsanalyse en onderhoud van de gevels

Lesdag 03 – 12 november

Welke aanpak voor gevelrenovatie om de transitie naar een kringloopeconomie te ondersteunen?

Lesdag 04 – 26 november

Vakkennis en kwaliteit van uitvoering, sleutelelementen voor een optimale renovatie

Praktische informatie

Uurregeling en locaties

van 8.30 uur tot 16.30 uur

Te bepalen in het Brussels gewest (de precieze ontmoetingsplaats zal enkele dagen voor de cursus bevestigd worden)

Prijs

Volledige cyclus 200€

Gratis voor bouwbedrijven, studenten (oriëntatie bouw), SPI-leerkrachten en opleiders

Doelpubliek: elke persoon uit de bouwsector die geïnteresseerd is in de renovatie van oude gebouwen

  • bouwbedrijven

  • installateurs

  • lesgevers

  • openbare besturen

  • architecten et studiebureaus

Contactgegevens en informatie

Organisatoren

Sylvie Poppe – CERAA

Benoît Lemmens – Atelier Moneo

met de steun van