Gevels behouden, renoveren en restaureren

Ook dit jaar stelt ConstruCity.brussels (voorheen BRC Bouw) een interactief en technisch Parcours voor over de renovatie van oude gebouwen met als thema de Brusselse gevels. Dit parcours zal tussen oktober en december plaatsvinden en 4 of 5 verschillende dagen duren.

Het Brussels Gewest staat vol met prachtige oude gevels maar heeft het moeilijk om ze te renoveren, te bewaren en hun energieprestatie te verbeteren door een gebrek aan opgeleide professionelen.

Daarnaast evolueert de bouwsector steeds meer naar een circulaire economie met zowel voordelen als moeilijkheden.

De vraag is : Hoe kan een duurzame aanpak van de renovatie van oude gevels in de praktijk worden bereikt ? Het antwoord is niet eenvoudig. Hebt u interesse in dit thema, dan bent U van harte welkom op onze opleiding in oktober, november en december 2021.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, zal de voorkeur worden gegeven aan mensen die werkzaam zijn in de bouwsector

Lesdag 01 – donderdag 28 oktober

De basis voor de renovatie van oude gebouwen en we staan stil bij de uitdagingen. De verschillende typologieën en pathologieën van gevels zullen worden uiteengezet om de doelstelling van een renovatieproject duidelijk te kennen.

 

Syllabus

Lesdag 02 – dinsdag 09 november

De Brusselse gevels begrijpen om ze beter te renoveren

Syllabus

Lesdag 03 – dinsdag 30 november

Welke aanpak voor gevelrenovatie om de transitie naar een kringloopeconomie te ondersteunen?

Syllabus

Lesdag 04 – dinsdag 14 december

Vakkennis en kwaliteit van uitvoering, sleutelelementen voor een optimale renovatie

Syllabus

Lesdag 05 – week van 15/11 (optionele inschrijving)

Restauratie van lijstwerk en andere gevelversieringen

Praktische informatie

Uurregeling en locatie

Van 8u30 tot 16u30

– Lesdag 01: Zavelwijk

– Lesdag 02: nog te bepalen te Brussel

– Lesdag 03: Jette (dichtbij Spiegelplein)

– Lesdag 04: nog te bepalen te Brussel

– Lesdag 05 : In de lokalen van Construcity.brussels (François Malherbelaan, 42 – 1070 Anderlecht) Lesdag 1: Anderlecht (dichtbij station Bizet)

Prijs

Volledige cyclus: 200€

Deze opleiding maakt deel uit van Build Circular.Brussels en is dus gratis voor aannemers en werknemers uit de sector die in Brussel actief zijn. De opleiding is ook gratis voor studenten (bouworiëntatie), SPI-leerkrachten en opleiders.

Doelpubliek : elke persoon uit de bouwsector die geïnteresseerd is in de renovatie van oude gebouwen

  • bouwbedrijven

  • installateurs

  • lesgevers

  • openbare besturen

  • architecten et studiebureaus

Contact & Inlichting

Organisatoren

Sylvie Poppe – CERAA

Benoît Lemmens – Atelier Moneo

met de steun van